1 Secretariat & Administratif, Brabant Wallon, Nivelles course